Bo stopy niosą nas w świat…

Wspieramy rodziny i dzieci z wadami stóp

Fundacja pod kątem leczenia poleca Trójwymiarową terapię manualną wg Barbary Zukunft-Huber. Upowszechnia aktywność fizyczną wśród dzieci. Działa na rzecz aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.

Nasze cele

Cel 1

Propagowanie i szerzenie wiedzy na temat leczenia wad stóp u dzieci metodą pod
nazwą: „Trójwymiarowa manualna terapia wad stóp według Barbary Zukunft-Huber”

Cel 2

Realizacja działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Cel 3

Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel 4

Działalność charytatywna

Cel 5

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Cel 6

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Cel 7

Ochrona i promocja zdrowia

Cel 8

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie osób z wadami stóp i ich
rodzin

Cel 9

Promocja i organizacja wolontariatu

Cel 10

Działalność na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami

Cel 11

Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania

Cel 12

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Cel 13

Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości

Cel 14

Realizacja działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Cel 15

Realizacja działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży

Cel 16

Działalność na rzecz ochrony praw dziecka

Cel 17

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Dlaczego stopy?

Bo stopy mogą ponieś nas wszędzie, są naszym filarem i bazą dla naszego całego ciała.
Kiedy źle działają stopy, działa źle całe nasze ciało.

Najwięcej możemy zdziałać przed pierwszym rokiem życia naszych dzieci.

Zauważamy problematykę w leczeniu dziecięcych stóp.

Brak diagnozy, zła diagnoza, czy niepoprawne leczenie, to powszechny problem w Polsce.
Co za tym idzie ? Przede wszystkim cierpiące dzieci w trakcie leczenia jak i po nim.
Dlaczego tak się dzieje?
Odpowiedzi jest wiele, jak wiele jest wad stóp.

Prezes Fundacji:

Weronika Bromberg- założycielka Fundacji Przyszły Stópki.

Z wykształcenia specjalista ds. promocji i reklamy.

Na co dzień mama Artura ze stopami końsko-szpotawymi.

W Fundacji jest człowiekiem od wszystkiego :

Wie jak wielu rodziców nie ma wsparcia i odpowiedniego leczenia w drodze o zdrowe stopy dziecka.

Tworzy miejsce , gdzie pomaga rodzicom w ich trudnych chwilach. Jest łącznikiem miedzy rodzicami, a specjalistami.

 

Zapraszamy do nas, porozmawiajmy w grupie :

Sekretarz Fundacji:

Grzegorz Bromberg z wykształcenia specjalista ds. promocji i reklamy.

W Fundacji jest min. człowiekiem od zadań organizacyjnych, wspierania mentalnego i rysunkowego.

Prowodyr założenia Fundacji

Arcik Bromberg

W 2021 roku urodził się ze stopami końsko-szpotawymi.
Dzięki wsparciu odpowiednich specjalistów dziś może swobodnie chodzić, czy biegać.

„Jakie ma pan stopy duże,
Panie kangurze!
Wiadomo, dlatego kangury
w skarpetach robią dziury”

Jan Brzechwa